Privacyverklaring

Privacy statement cliënten VlotVitaal orthomoleculaire therapie

Praktijk VlotVitaal houdt zich aan de privacy wetgeving. Je persoonsgegevens worden wel verzameld, maar blijven afgeschermd voor derden. Alles wat besproken wordt in de praktijk is persoonlijke informatie en valt onder beroepsgeheim. Wat je mij verteld wordt buiten de praktijk niet met derden besproken. Wanneer ik een minderjarige cliënt behandel heb ik toestemming van de wettige voogd of ouder nodig. Onderstaand vind je het uitgebreide privacy statement, maar waar het eigenlijk op neer komt is:

  • Je gegevens worden afgeschermd.
  • Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet gedeeld met derden.
  • Je kunt je altijd afmelden.

Persoonsgegevens bij inschrijving
Als je cliënt wordt, vraag ik je om je persoonsgegevens en vul ik een anamnese in om een beeld te krijgen van je gezondheid. Ik hoef niet alles van je te weten, maar wel dat geen wat noodzakelijk is om je goede adviezen te kunnen geven. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik nodig heb:

Administratieve gegevens
Voor- en achternaam               
Geboortedatum                        
Datum                                     
Handtekening                          
Burgerservicenummer               
Verzekeringsnummer Postadres                              
E-mailadres                              
(Mobiel) telefoonnummer        
Factuurhistorie                         

Anamnese
Om een beeld te krijgen van het ontstaan of voorkomen van de gezondheidsklachten worden veel persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden opgeslagen in geautomatiseerde bestanden.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit het systeem? Geen probleem. Laat het me weten per post of e-mail: info@vlotvitaal.nl.

Soms moet ik bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst of ziektekostenverzekering.

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is. Of met jouw toestemming, wanneer een overleg met huisarts of specialist gewenst is.

Bewaringstermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt, met inachtneming van termijnen die op basis van wet- en regelgeving zijn opgelegd.

Keuzes voor persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je mij hebt verstrekt, met inachtneming van wet- en regelgeving natuurlijk. Stuur een mailtje naar info@vlotvitaal.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging of verwijdering van je persoonsgegevens.

Klachten Mocht je een klacht hebben of een verbeter-tip inzake de behandeling en begeleiding in de praktijk dan hoop ik van harte dat je me dat laat weten, communicatie is de sleutel tot verbinding en samen komen we er vast uit. Schroom niet om contact met me op te nemen. Mocht er toch een onoverkomelijk verschil van mening zijn, dan kun je een klacht indienen bij de beroepsvereniging MBOG (https://mbog.nl/over-mbog/klachten-en-geschillen/).

Beveiligen van persoonsgegevens
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • apparatuur is uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Ik werk alleen met leveranciers die hun gegevensbeveiliging in orde hebben.
  • Gegevens die op papier staan, worden direct gescand en opgeslagen in het cliëntendossier. Papieren worden hierna direct vernietigd.
  • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.